Vědomá práce s esencemi

Proč užívat esence? Byli stvořeny pro náš každodenní život, pro vyrovnání emoční nerovnováhy v emočním poli, pro podporu a prohloubení osobního růstu. Pomáhají nenásilnou formou tento emoční disbalanc uvolnit tak, že jde jemně do našeho nitra a ukáže nám to na co jsme momentálně připravený vidět a změnit, zatuhlé vzorce chování, které nás omezují v našem šťastném životě, který jsme převzali z naší společnosti. Všechny esence v sobě nesou informace o pospolitosti, vzájemné úctě k odlišnostem. Cílem je probuzení vědomí, integrovaná osobnost.


Esence Araretama vyrábí Sandra Epstein v Atlantském deštném pralese, největší biodiverzitě na světě.

Co Vám mohu nabídnout?
  • esence mohu na Vaše přání přidat do obličejových či tělových procedur dle Vašeho záměru
  • můžete s nimi pracovat v mých kurzech Vědomého tance a Vědomého tance s koňmi jako podporou osobního růstu a v jiných kurzech 
  • mohu Vám sestavit program na míru (dle konzultace, dle Body mapingu, atd....)
  • můžete si samozřejmě sestavit program i sami...... když Vás esence sama osloví například podle obrázku či popisku k dané esenci

 

yba.jpg

ybá = vůle

touha a vůle x impotence

Abyste měli dostatek vůle k životu a mužnost.

Posiluje naši schopnost dopřát si potěšení. Přináší naději, sílu a vitalitu. Pročišťuje auru. Zintenzivňuje vnímavost, sexuální vitalitu i prožitek orgasmu. Umožňuje otevřít se neznámému. Může být nápomocná při diagnostice, akupunktuře, shiatsu a masážích. 

Doporučujeme:
Stres. Nedostatek živlu ohně, touhy a sexuální energie. Fyzická bolest (externí použití). Strach z temnoty a neznáma. Pocity beznaděje. 

Element: oheň
Čakry: 1. 
yate.jpg

Yaté = cykly

zvídavost x kompromis

Abyste dokázali vyřešit otázky, se kterými se potýkáte. Abyste se naučili respektovat cyklus, ve kterém se nacházíte.

Pomáhá nám vnímat to, na čem v sobě potřebujeme pracovat a co je třeba udělat pro získání větší rovnováhy. Nápomocná při zvládání praktických záležitostí. Podporuje skupinovou práci. Vnáší jasno do osobních i transpersonálních záležitostí. Umožňuje zbavit se přílišné tíhy zodpovědnosti. 

Doporučuji:
Nedostatek rovnováhy. Potíže s organizováním vlastních záležitostí. Stagnace. Odcizení. Potřeba změny. Nedostatek jasnosti a objektivity. Obtížná spolupráce s ostatními.

Element: vzduch a země
Čakry: 3., 5. a 7. 
uira.jpg

uirá = směr

Bystrost, důvtip, flexibilita. Neochvějná vytrvalost spojená s pronikavým vnímáním. Smysl pro pozornost a objektivitu, správnost. Smysl pro humor. Rovnováha intuice a schopnosti aktivně konat.

Doporučuji:
Nepružnost v myšlení i jednání. Nedostatek pozornosti a vytrvalosti. Malý smysl pro objektivitu. Přílišná vážnost. Obtíže najít vhodné prostředky pro dosažení svého cíle.

Element: oheň, vzduch
Čakry: 3., 5. a 6
 
thinia.jpg

Thini-á = lehkost

uvolnění x regidita, netrpělivost

Abyste se cítili uvolnění a svobodní.

Posiluje pocit sebedůvěry a odevzdání se. Projasňuje a přináší lehkost, schopnost žít v současném okamžiku beze strachu z příštích událostí. Podporuje vnímavost. Napomáhá rozpoznání a uvolnění napětí způsobeného vnitřními konflikty. 

Doporučuji:
Negativní, panovačná síla. Strach. Vztek. Útlocitnost. Přemíra neustále se opakujících myšlenek. Nejistota. Vstřebávání negativních psychických pocitů z okolního prostředí. Úzkost. Rigidita. Předsudky. Potíže s otevřením se. Ctižádost. Nadměrná potřeba kontroly.

Element: vzduch
Čakry: 7
taua.jpg

Tauá = motivace

entusiasmus x kolaps, vyčerpání

Abyste si uvědomili, co vás motivuje a dává vám mnoho energie.

Umožňuje uvědomit si, že smysl našeho života je v našich rukou. Upozorňuje nás na význam entusiasmu, na nutnost projevit ho v každodenním životě. Posiluje naši citlivost pro nové životní podněty a pozitivní hodnoty. Uvědomuje nás o neproduktivnosti některých vzorců chování a pomáhá nám s jejich transformací. 

Doporučuji:
Deprese. Nedostatek nadšení. Pesimismus. Potíže s hledáním motivace pro život. Nepochopení životního cyklu, kterým procházíme. Strach ze smrti. Strach ze života.

Element: oheň
Čakry: 1., 3., 5. 
tassi.jpg

tassi = ochrana

stabilita x závislost

Abyste žili bez závislostí a zlozvyků. 

Přináší sebedůvěru a ochranu. Zlepšuje fungování energetických center a drah (čaker a nádí). Napomáhá znovuobnovení aury poškozené nehodou, fyzickým nebo emocionálním zraněním, alkoholem nebo přílišným užíváním drog. Posiluje důvěru v inkarnaci. 

Doporučuji:
Emocionální zranitelnost. Panické syndromy. Zranění a nehody. Alkoholismus. Psychická intoxikace v důsledku nadměrného užívání psychiatrických léků. Drogová závislost. Dlouhodobé užívání sedativ. 

Element: země, oheň, voda, vzduch
Čakry: 1., 3. a 7. 
suri.jpg

suri = pravda, spojení

spojení x osamělost

Abyste se cítili sebejistě a dokázali pracovat v týmu.

Vnitřní rozvoj, porozumění a spojení, porozumění tomu, že jedinečnost roste ve skupině – jednota a komplexnost vytváří síť spojení, očišťuje vzorce závislosti. 

Doporučuji:
Období nového cyklu, pro práci ve skupině, vytváření spojení.

Element: země, vzduch, oheň
Čakry: 1. – 7.
soberania.jpg

soberania = sebehodnota

sebeúcta x přecitlivělost

Abyste vyzařovali osobní sílu.

Posiluje naše vrozené kvality. Pomáhá nám ukotvit nejjemnější osobní vlastnosti. Umožňuje stanovit si hranice pro to, co chceme a co už ne. Učí nás klidně vyjádřit své pocity. Rozvíjí naši sebeúctu a lásku k sobě. Přináší naději založenou na vnitřní víře. 

Doporučuji:
Nejistota. Nízké sebehodnocení. Strach projevit se. Pesimismus. Odmítání. Nedostatek síly tváří v tvář obtížné situaci. Podřízenost.

Element: oheň
Čakry: 2., 3.
seiva.jpg

seiva = hojnost

prosperita x nedostatek

Abyste se cítili emočně vyživení.

Uvolňuje emocionální napětí. Otevírá srdce a šíří proud spirituality celým tělem. Obdarovává a vyživuje. Posiluje schopnost obdarovávat druhé s radostí a bez pocitu oběti. Zvyšuje ženskost. Podporuje pocit sebeocenění a sebeúcty. Povzbuzuje objevování lásky k sobě a schopnost milovat druhé. Probouzí entuziasmus, tvořivost a plodnost. Přináší životní sílu a ujištění o vlastní kráse. Skvělá pro těhotenství.

Doporučuji:
Vyčerpání a náhlý pocit prázdnoty. Opuštěnost. Zranění a duševní otřesy. Potřeba láskyplnosti, něžnosti. Konflikty s matkou. Smutek způsobený minulými událostmi. Pesimismus a negativita. Intenzivní odpor k vlastnímu tělu. Stud. 

Element: voda, země, oheň
Čakry: 1., 2., 4. 
ruda.jpg

rudá = rovnováha

emoční metabolizátor

Abyste se cítili vycentrovaní a emočně v rovnováze.

Podporuje harmonické zpracovávání (asimilaci) našich životních zkušeností a emocí, které potřebujeme ke svému růstu. Pomáhá nám objevit naše vrozené schopnosti, náš tvůrčí potenciál.

Doporučuji:
Neschopnost asimilovat a přijímat zkušenosti, realitu kolem sebe. Pocity nepohody, potíže ve studiu nebo v práci. Nehody, deprese, traumata. 

Element: voda, země, oheň, vzduch
Čakry: 1. - 7.
revelacao.jpg

revelacao = osvobození

osvobození x bloky

Abyste si mohli uvědomit, které návyky způsobují, že je pro vás obtížné být uvolnění a relaxovaní.

Odhaluje skryté bariéry, které nám brání přirozeně se projevit. Zvyšuje naši sílu. Rozšiřuje schopnost vnímání; jemným, citlivým způsobem rozšiřuje náš viditelný svět. Podporuje plynulou komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Podporuje romantické pocity a postoje a aktivizuje schopnost nočního snění. Podporuje proces uzdravování. Ukazuje, kde je náš vlastní léčivý potenciál, jak do něj vstoupit a jak ho projevit v každodenním životě. Jeho léčivá energie působí na podvědomé úrovni. Má diuretické účinky a příznivě ovlivňuje menstruaci. Přináší lehkost.

Doporučuji:
Obtížné nalezení směru, který máme následovat v životě; nejistota ohledně profesionální kariéry. Potíže s pochopením vzorců našeho chování. Problémy s respektováním vlastního vnitřního rytmu. Nesnáze se zapamatováním si snů. Zadržování tekutin. Nespokojenost; frustrace.

Element: voda, vzduch
Čakry: 2. a 7. 
_f_34renascer3-big-copy.jpg

renescar = sjednocení, odvaha

odvaha x strach a stagnace


Abyste měli dostatek odvahy k iniciaci nových cyklů a ukončili ty předchozí.

Sjednocuje dichotomii mezi myšlením a cítěním.  Otevírá nás pro přijetí vlastní přirozenosti. Vede ke sjednocení našich rozporuplných pocitů a k sebevyjádření. Rozpouští emocionální bloky. Pomáhá procesu učení se z vlastních zkušeností. Podporuje sebejistý start do nových životních cyklů, cestu ke znovuzrození. Skvělá pro porod. 

Doporučuji:
Oddělení mentální, duchovní a emocionální stránky osobnosti. Potíže s přizpůsobením se změnám. Střídání škol, zaměstnání nebo bydlení. Neschopnost zbavit se starých traumatizujících vzpomínek. Nostalgie. Opakování chyb. Potíže se studiem.

Element: země, vzduch
Čakry: 1. - 7.
oyama.jpg

oyama = asertivita

asertivita x agresivita, deprese

Abyste měli dostatek síly a vitality.

Umožňuje jednat s jasným záměrem. Učí odlišovat vlastní pocity od pocitů druhých. Posiluje vitalitu a schopnost se prosadit. Vyvolává sebedůvěru. Podporuje lásku k sobě samému a sílu umět za určitých okolností říkat „ne“. Podporuje upřímnost a důvěru ve vlastní vnitřní poznání. Odplavuje úzkostné myšlenky a pocity. 

Doporučuji:
Malá sebeúcta. Deprese, agresivita, nerozhodnost, strach a úzkost. Pokřivené psychické a duchovní prožitky. Potíže s rozlišováním osobní a okolní reality. Nedostatek energie, předstírání a společenské masky.

Element: vzduch, země
Čakry: 1., 3., 6. a 7. 
pyata.jpg

pyata = vitalita, hranice

vitalita, hranice x vyčerpání

Abyste byli silní, štědří a současně respektovali své limity.

Uvolňuje průchody zablokované vitální energie, otevírá proud sexuality a plodnosti, pomáhá při problémech s reprodukčními orgány, podporuje koncentraci a důvěru v inkarnaci, rozvíjí vitální sílu a sílu vůle, posiluje schopnost vypořádat se s fyzickými a emocionálními výzvami. Zvyšuje odolnost a imunitu, schopnost bojovat a nevzdat se. Podporuje schopnost sdílení.
 
Doporučuji:
Rekonvalescence, náhlé pocity paniky, nedostatek zájmu o život. Osamělost, nechutenství, zbabělý a ponížený postoj. Zlé předtuchy, frustrace, strach ze smrti, nedostatek energie a vitality, vyčerpání, únava, neschopnost ocenit sám sebe.

Element: země, oheň
Čakry: 1. a 4. 
oriba.jpg

oriba = schopnosti

orientace x zmatek

Abyste byli tím kým jste a lépe rozuměli sami sobě.

Podporuje pochopení podstaty naší identity. Posiluje náš původní rytmus, pečetí a ochraňuje naši posvátnou paměť. Zpřístupňuje nám vlastní tvořivý potenciál, naše skryté talenty. Odhaluje, k čemu jsme skutečně povoláni. Učí nás vyrovnanému dýchání a usměrňuje proudění tantrické sexuální energie. Pomáhá při potížích se zranitelností. 

Doporučuji:
Ztráta smyslu pro orientaci ve vlastním životě. Potíže s tím, kdo jsem a co chci. Nedostatek životních cílů. Strach ze smrti. Destruktivní zranitelnost. Popírání schopnosti léčit sebe sama.

Element: země, oheň, voda, vzduch
Čakry: 1. – 7. 
obaiti.jpg

obaiti = koncentrace

soustředění x lhostejnost

Abyste se cítili soustředěně a byli vytrvalí.

Pomáhá navozovat rovnováhu mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Podporuje schopnost soustředění a schopnost pozorně naslouchat jiným. Čistí a transformuje překonané vzorce chování, podporuje sjednocení našich přání s nejvyšším životním určením. Výborná pro rozhodování a studium. ¨

Doporučuji:
Ztráta koncentrace, hyperstimulace. Chování, které brání růstu, podmíněné a opakující se chyby. Potíže se studiem. Nepřátelství a nesnáze při rozhodování. Pocit nečistoty a poskvrnění. Rigidita.

Element: voda, vzduch
Čakry: 3., 4., 6. a 7.
Noronha (1).jpg

Noronha = živost

Přínos:
vitalita, regenerace, obnovení,  veselost, entuziasmus

Doporučuji:
hluboké vyčerpání, stav bez vitality a nadšení 
moara.jpg

moara = bezpodmínečná láska

láska x egoismus

Abyste cítili a dávali lásku.

Pozvedá vědomí do přítomného okamžiku. Přináší uvědomění si sebe sama a bezvýhradnou lásku. Rozšiřuje nekonečný tok lásky vyvěrající z pramene života. Rozpouští rigidní vzorce chování, zklidňuje hyperaktivní mysl a oprošťuje nás od vědomí nadměrných starostí. Pracuje se zranitelností, probouzí pocit hodnoty a hojnosti. Rozvíjí smysl pro kolektiv, pro skupinovou práci. Učí nás spojit se s tím, po čem toužíme, podporuje altruismus a důvěru k druhým. 

Doporučuji:
Autoritářství. Kritický postoj vůči ostatním, egoismus, potřeba přitahovat na sebe neustále pozornost. Podrážděnost, závist a netrpělivost, prudké výbuchy hněvu, hyperaktivita, nestálost, citové projevy majetnického přivlastňování a manipulace. Potíže se sdílením, citová nenaplněnost.

Element: země, voda, vzduch
Čakry: 4.
marupiara.jpg

marupiara = rozlišování

jasnost x projekce

Abyste dokázali rozlišovat místo odsuzování.

Rozvíjí celistvý pohled na život, štěstí, radost. Probouzí smysl pro kolektiv, posiluje intuici. Podporuje týmovou práci i rodinné aktivity. Pročišťuje 6. čakru. 

Doporučujeme:
Nedostatek soustředění kvůli přílišnému puntičkářství a lpění na detailech. Upovídanost. Zjitřený individualismus. Smutek a ztráta pozitivní vize. Pesimismus. Nedostatečná emocionální výživa.

Element: země, oheň, vzduch
Čakry: 4. a 6.
mamoa.jpg

mamoa = mír

klid x hyperaktivita 

Abyste se cítili v míru a opatrovávaní.

Poskytuje pocity pohody, láskyplného přijetí a něžnosti. Podporuje zklidnění a ztišení, přináší uvědomění si významu rytmického dýchání. Pročišťuje vzorce chování, které narušují naši rovnováhu, podporuje soustředění pro lepší využití energie pro naši činnost. 

Doporučuji:
Hyperaktivita. Napětí z toho, že nemohu dostát zidealizované představě o sobě, rozptýlené myšlenky a činy. Potíže se zvnitřněním pocitů a zkušeností. Tendence brát na sebe příliš velkou zodpovědnost a zúčastňovat se nadměrného množství aktivit. Nedostatek koncentrace, nespavost.

Element: vzduch
Čakry: 2., 4., 6. a 7.
kundalini.jpg

kundalini = komunikace, spojení, pospolitost, rovnováha

stabilita x impulzivnost

Abyste se dali do rovnováhy vaši akci a vnímání.

Umožňuje harmonické spojení naší ženské emocionální a mužské aktivní stránky. Otevírá energetické kanály podél páteře a energetická centra našeho těla - čakry. Transformuje instinktivní sexuální touhu a přivádí ji k metafyzickému spojení. Ujišťuje nás o vlastním potenciálu. Dodává odvahu a schopnost být vůdcem. Rozpouští bariéry, které nám brání v láskyplné komunikaci se vším živým. Usměrňuje nesoustředěné konání a pocity nepohody. 

Doporučuji:
Ztráta smyslu pro posvátnost spojení mezi mužem a ženou. Sexuální zábrany a omezení. Ztráta víry ve vlastní vnitřní světlo. Pochyby. Nejistota. Přecitlivělost a zranitelnost. Stydlivost, plachost. Impulzivnost. Přílišná rigidita. Nedostatek komunikace.

Element: voda
Čakry: 1. – 7. 
jumpingchild.jpg

Jumping child = transformace, spontaneita

spontánnost x plachost

Abyste se cítili radostně a spontánně.

Otevírá zdroj našeho nadšení. Vnáší radost do života, radost z žití v přítomném okamžiku. Rozvíjí spontánní sebevyjádření. Přináší pocity štěstí a smysl pro humor. Proměňuje stagnující emoce v pozitivní pocity. Učí nás, jak se vyhnout nežádoucím zkušenostem. Nápomocná při depresích (úzkost, osamělost, melancholie). Výrazně energetizuje čtvrtou čakru a šíří její energii celým tělem. Podporuje plynulost slovního vyjadřování. Těm, kteří jsou extrémně rozptýleni, poskytuje vnitřní oporu a pomáhá se soustředěním. 

Doporučuji:
Lenost. Deprese. Potíže s vyjadřováním pocitů. Strach z toho, že se vyjádřím a nebudu správně pochopen. Příliš vážné chování. Ztráta odvahy. Stagnace. Smutek a pesimismus. Obavy z kritiky okolí. Stydlivost. Nedostatek smyslu pro humor, hru a užívání si zábavy. Osamocenost. Odpojení od praktických záležitostí každodenního života. 

Element: země
Čakry: 1., 4. a 5.
indaia.jpg

Indaiá = nevinost

nevinnost x zneužití

Abyste přijali svou křehkost a nevinnost.

Odhaluje a posiluje naši přirozenou nevinnost. Rozpouští nutkavé myšlenkové vzorce. Léčí bolest způsobenou nedostatkem sebeúcty. Otevírá cestu k pokoře a soucitu. Pomáhá vyrovnat se se sexuálním zneužitím a emocionálními zraněními; mění pojímání sexuality z nečisté na posvátnou. Rozpouští společenské masky. 

Doporučuji:
Nutkavé a opakující se myšlenky. Jejich potlačování a s tím spjaté represivní chování. Egocentrismus. Autismus. Strach veřejně se projevit. Obavy ze sexuální a emocionální otevřenosti. Přecitlivělost.

Element: voda a vzduch
Čakry: 1., 2., 4. a 7.
Imbe-13.jpg

imbe = odevzdání se, důvěra, plynutí

mír x úzkost

Abyste ztišili mysl a odpočívali.

Podněcuje v nás schopnost dávání a odevzdání se založenou na důvěře. Vstupuje do kontaktu s naším emocionálním polem, s našimi „vnitřními vodami“ a uvolňuje proudění vnitřní energie. Otevírá vnitřní vidění, usnadňuje meditaci a hluboké dýchání. Přispívá k míru v duši člověka. Umožňuje přístup do posvátného vnitřního prostoru. Vyvolává důvěru v celý proces inkarnace. Rozpouští bloky od korunní po kořenovou čakru. Vytváří silné propojení mezi druhou čakrou a energetickými body zápěstí. Napomáhá při zdolávání konfliktů a těžkostí všedního dne a když začneme panikařit.

Doporučuji:
Nutkavá chuť (na jídlo, sladkosti, alkohol…), závislosti, potíže v navazování kontaktů, nespavost, hyperaktivní mysl, fobie z vody, strach z intimity

Element: země, voda
Čakry: 2. a 7.
emboruda – kopie.jpg

embó rudá = potěšení

smyslnost x potlačování, utiskování

Abyste se cítili smyslně a žili s potěšením.

Aktivuje smyslové kanály. Podporuje sexualitu a plodnost. Spojuje nás se zemí. Podporuje schopnost důvěřovat vlastní inkarnaci a umět plynout s proudem života. Umožňuje člověku pochopit hodnotu životního procesu jako cesty směřující k naplnění cíle. Probouzí potěšení z růstu i z otevírání se druhému člověku. Poskytuje vnitřní masáž orgánů v blízkosti druhé čakry (vaječníky, děloha a ledviny). Posiluje zlaté a stříbrné vlákno, podstatné pro život a duši člověka. Našim tělesným pohybům propůjčuje eleganci.

Doporučuji:
Izolace. Nedostatek spojení, zakořenění v životě i ve vztazích s druhými. Obtíže se spojením sexuality a smyslnosti. Potíže s menstruací.  Pesimismus. Netrpělivost. Problémy s koncentrací. Nedostatek citlivosti.

Element: země
Čakry: 1., 2. a 7.
eloah.jpg

eloah = jasnost

Ochrana a síla. Zdroj, který uchovává všechno v jednotě a umožňuje harmonické spojení ženského a mužského prvku. Cesta ke spojení s naší prapůvodní Bohyní. Podporuje intuici našeho vnitřního hlasu a otevírání se vnitřnímu dialogu. Mentální a emocionální jasnost, synchronicita.

Doporučuji:

Obtížné přijímání rozhodnutí, zmatek, nedostatek soustředění,egocentrismus, nejistota, nedostatek flexibility a kreativity, potíže s vyjádřením vnitřních pocitů.

Element: voda,vzduch, oheň, země

Čakry: 1.,2., 3., 6.
deli.jpg

Deli = vnímání

Přínos:
vznešený a ladný pohyb, vnímání, otevírání se snům, prohlubuje senzitivitu a empatii, ženskost

Doporučuji:
egocentrismus
celebracao (2).jpg

Celebracao = důvěra v proměnu, moudrost

Sebevědomí x nejistota

Abyste měli dostatek sebevědomí a současně byli ochotni se stále učit.

Pomáhá nám nabývat důvěru v obdobích, kdy procházíme výraznými změnami. Umožňuje rozpoznat a ujasnit si negativní myšlenkové vzorce. Vyvolává přirozeně sebejisté a příjemné chování v každodenním životě. Povzbuzuje nás k radosti a oslavě života. Rozvíjí schopnost projevit se. Vnáší světlo do našeho nitra, pročišťuje a rozšiřuje ho. Otevírá cestu k projevení vnitřní moudrosti.  

Doporučuji:
Submisivita. Pochyby a váhavost; nejistota. Nedostatek sebedůvěry. Nouze o podněty a impulsy. Chybějící radost ze života. Přílišná zranitelnost. Osamělost a nedostatek naděje. Potíže s vyjadřováním myšlenek a pocitů. Až závislost na sektách, náboženstvích a mistrech.

Element: oheň a vzduch
Čakry: 3., 5., 7.
caju.jpg

Cajú = plodnost, tvořivost

pozitivní x stagnující 


Abyste byli tvořiví a sebejistí v přechodném období.

Posiluje vitalitu a vede nás vstříc radosti, tomu, co nám přináší štěstí. Skvělá pro fyzickou a metafyzickou plodnost, pro období menopauzy a andropauzy. Rozvíjí tvořivost. Vyvádí nás z období stagnace ke znovuzrození. Znamenitá pro těhotenství. 

Doporučuji:
Smutek, pocity viny. Nedostatek energie a tvořivosti. Neplodnost. Menopauza a andropauza. Ukončování životních cyklů s nedostatkem nadšení pro nové začátky.

Element: země, oheň
Čakry: 1., 2., 3., 4., 5.
caja.jpg

Cajá = akčnost

Přínos:
síla, akce, reakce, ochrana

Doporučuji:
strach, křehkost, zranitelnost 
bromelia2.jpg

Bromelie 2 = moudrost

rozhodnost x rozpolcenost

Abyste dokázali ukončit konflikty a rozhodli se pro to nejlepší řešení.Spojuje sexualitu a duchovnost. Probouzí energii kundalini. Rozvíjí ženské aspekty naší bytosti. Umožňuje nám spojovat se s našimi instinkty beze strachu. Ujasňuje sexuální identitu. Uvolňuje emoce a skrývané pocity, harmonicky je integruje ve vědomí. Navozuje rovnováhu v srdci. Otevírá nás duchovnosti bez fanatických postojů. Přináší mír a pokoru. 

Doporučujeme:
Závist, žárlivost, podezíravost, negativní myšlení. Potlačovaná agrese. Tyranie a dominance. Potíže s rozvinutím soucitu. Neukotvená duchovnost. Stud za vlastní sexualitu. Projevy ambivalentního a rozporuplného jednání. 

Klíčová slova: sjednocení, moudrost
Element: země, oheň
Čakry: 1., 4., 7.
bromelia1.jpg

Bromelie 1 = otevírání

otevření se x kontrola

Abyste se dokázali otevřít beze strachu.

Podporuje ženskou intuitivní stránku osobnosti. Vede k úplné fyzické a emocionální relaxaci; má sílu rozpustit hluboce zakořeněný odpor v duši. Působí na emocionální rozrušení a vyrovnává proudění adrenalinu. Podporuje hluboké a klidné dýchání. Nabízí pružnost. Uvolní při masáži.
  
Doporučujeme:
Mentální a emocionální rigidita. Přetíženost, tlak a napětí. Fanatický přístup nebo nadměrná disciplína; represe. Strach. Arogance.

Klíčová slova: vnímavost, otevřenost
Element: voda, vzduch
Čakry: 1. – 7. 
assa.jpg

Assa = něžnost

Vděčnost x opuštěnost

Pro všechny případy emočního zranění.

Otevírá v člověku vděčnost a soucit; podporuje odpuštění a velkorysost. Pracuje s vnitřní obětí. Posiluje lásku k sobě. Čistí negativní psychologické vzorce, které blokují náš růst. Čistí a ladí čakry. Vytváří rovnováhu mezi citlivostí a silou. 

Doporučujeme při:
Žárlivost. Pocity viny. Sexuální a emocionální zneužití. Pocity méněcennosti a sebedestrukční tendence. Pocit selhání, soupeření. Podléhání vlastní negativitě. Rozmrzelost a žal. Egocentrismus. Pocity nespravedlivosti a sebelítosti. Potíže s přijetím úspěchu druhých. Nespokojenost se sebou samým. Utrpení a bolest. Potřeba pozornosti.

Klíčová slova: vděčnost, soucit, odpuštění, něžnost
Element: voda, vzduch
Čakry: 2. a 4. 
ararybaC – kopie.jpg

Araryba = integrita

Produktivita x mrhání časem

Abyste se soustředili a dokázali rozvíjet projekty. 

Pomáhá v pochopení osudové touhy a poslání naší duše, posiluje nás v jeho uskutečnění. Podporuje bdělost, smysl pro rovnováhu, pozornost a soustředění. Dává řád našemu myšlení a umožňuje globální pohled. Přenáší inspiraci na fyzickou úroveň. Výborná pro uskutečnění projektů. Otevírá náš vnitřní prostor a disponuje nás pro obdarovávání. Zvyšuje schopnost mimosmyslového vnímání. Připravuje nás na setkání s božstvím. Ochraňuje.

Doporučujeme:
Při přecitlivělosti způsobená stresem z okolního prostředí. Nedostatku rovnováhy a koncentrace. Při strachu z tísněného prostředí. Potížemi s vnímáním celku. Odpojení od fyzického těla. Podezíravosti ve vztahu ke skupině.

Klíčová slova: integrita, poslání, ukotvení
Element: země, oheň, vzduch
Čakry: 1., 3., 5., 6., 7

Novinky & události

Centrum regenerace a znovuzrození

telefon: +420 725 817 969

e-mail: eywa@mistoznovuzrozeni.cz

otevírací doba: dle dohody

Poslat kopii zprávy

Nejsem robot: 3+1=